links_pijl Klik hier om u aan te melden als vriend van de molens.

Om de molens te onderhouden is Schermer Molens Stichting afhankelijk van een groot aantal subsidiënten en sponsoren. Zij brengen jaarlijks veel geld bijeen, waardoor het molencomplex in stand gehouden kan worden.

Schermer Molens Stichting is trots op het molencomplex en wil dat gevoel graag delen met zoveel mogelijk sympathisanten. In de loop der jaren is een bestand van enkele honderden donateurs opgebouwd; mensen die de molens een warm hart toedragen. Het streven van de Stichting is om jaarlijks 50 nieuwe sympathisanten te werven.

Deze mensen maken jaarlijks een donatie van minimaal 15,00 euro over op rekening NL 59 RABO 035.79.00.766 ten name van Schermer Molens Stichting in Schermerhorn.

Particulieren die geld willen nalaten aan de stichting kunnen dat met een gerust hart doen. Schermer Molens Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het ook fiscaal interessant is om geld te doneren.

Schermer Molens Stichting is voortdurend bezig om nieuwe Vrienden van de molen te werven. Door middel van het verstrekken van informatie, het organiseren van acties en het meer betrekken van de liefhebber bij het molencomplex, hoopt de stichting op termijn een grote, enthousiaste vriendenschare te krijgen.

 foto_news1

Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen