ondermolen c

Ondermolen C

Ondermolen C werd in 1636 verplaatst naar zijn huidige locatie. In dat jaar werd de dubbele driegang bij Schermerhorn, aan het oosteinde van de Noordervaart opgericht. Hiervoor werd een van de twee middelmolens bij Oudorp gebruikt of een van de twee bovenmolens of een van de twee middelmolens van de gang bij Rustenburg.
In 1850 is het scheprad vervangen door een vijzel. Daarbij werd de driehoog malende schepradgang verbouwd tot een tweehoog malende vijzelgang. Middelmolen C werd vanaf dat moment een ondermolen. De hierbij overbodig geworden ondermolens A en B werden als korenmolen herbouwd te Soest en Arkel.
De molen is in bedrijf geweest tot Pasen 1929 toen het elektrisch gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen. In de Tweede Wereldoorlog is deze molengang tussen 15 november 1944 en eind mei 1945 in combinatie met Poldermolen O weer in bedrijf genomen. De molen is in 1968/69 gerestaureerd, waarbij een nieuwe houten vijzel werd geplaatst.  In 2008 is er een stuk uit het vijzelwiel gebroken. Het vijzelwiel met de vijzel bleken in een zodanige slechte conditie te zijn dat zij in 2009 zijn vervangen.

 

 

ondermolen d

Ondermolen D

Ondermolen D doet sinds mei 1968 dienst als Museummolen. De achtkante binnenkruier werd in 1636 overgeplaatst vanuit Oudorp of Rustenburg. De molen kreeg in 1850 een vijzel in plaats van een scheprad waarbij de driehoog malende schepradgang verbouwd werd naar een tweehoog malende vijzelgang. Ondermolen D maakt deel uit van de molengroep bij Schermerhorn, die oorspronkelijk bestond uit de ondermolens A en B, de middelmolens C en D en de bovenmolens E en F.
De molen is in bedrijf geweest tot Pasen 1929, toen het elektrische gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen. In de Tweede Wereldoorlog is de molen van 15 november 1944 tot eind mei 1945 weer in bedrijf genomen.
In 1980 werd het oude molenboetje ingericht tot bezoekerscentrum. Dat werd in 2007 uitgebreid en is tevens officiële trouwlocatie van de gemeente Schermer. De Museummolen wordt jaarlijks door meer dan 30.000 mensen uit de hele wereld bezocht.

 

 

ondermolen k
Ondermolen K

Ondermolen K behoort tot de ring van molens tussen Ursem en Schermerhorn. De molen is tot Pasen 1929 in bedrijf geweest. Daarna werd zijn taak overgenomen door het elektrisch gemaal Wilhelmina.
In 1636 werden drie molens van de molengroep tussen Ursem en Schermerhorn verplaatst. Waarschijnlijk werd de tweede middelmolen vanaf Ursem, in zijn geheel, rollend en in een vrijwel rechte lijn over de ringdijk naar de huidige standplaats van Ondermolen K overgebracht. De nog aanwezige verstijvingsschoren in de kap zijn wellicht in verband met het verrollen aangebracht.
In 1876 is het scheprad vervangen door een vijzel. In 1949 werd een sloopvergunning voor de molen afgegeven, maar hiervan is geen gebruik gemaakt.  De molen is in 2005 volledig gerestaureerd en is nu weer maalvaardig.

 

 

ondermolen o
Ondermolen O

Ondermolen O behoort tot de voormalige ring van zestien molens tussen Schermerhorn en Ursem. De molen is in gebruik geweest tot Pasen 1929, toen het elektrisch gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen.
De molen is eind 1633 als bovenmolen bij Ursem gebouwd. In 1652 werd de molen verplaatst naar de huidige locatie om als ondermolen te dienen. Op die manier werd de situatie van vier ondermolens, vijf middelmolens en zes bovenmolens in deze groep in evenwicht gebracht.
In 1882 is het scheprad vervangen door een vijzel. In 1988 kreeg de molen een nieuw wiekenkruis en in 1999 een nieuwe koningsspil. Sinds 2004 is de molen volledig gerestaureerd en is nu weer maalvaardig.

 

 

poldermolen d
Poldermolen D

Poldermolen D is één van de veertien afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden. De molen bemaalde de afdeling D van 315 ha.
De molen werd begin 1635 gebouwd als ondermolen van een dubbele driegang bij Oudorp. Zodra de bodem van de Schermer in 1635 na een jaar malen in zicht kwam, werd de molen naar afdeling D verplaatst. De molen heeft dus slechts enkele maanden bij Oudorp gedraaid.
In 1875 werd het scheprad vervangen door een vijzel. De molen is in werking geweest tot Pasen 1929 toen het elektrisch gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen.
Sinds 2006 is de molen weer maalvaardig met een verdiepte achterwaterloop en een langere vijzel. Ook werd de driehonderd meter lange voorsloot weer open gegraven, zodat de molen weer op de Noordervaart kan uitmalen.

 

 

poldermolen e
Poldermolen E

Poldermolen E is één van de veertien afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden. De molen bemaalde de afdeling E van 330 ha.
Begin 1635 werd de molen gebouwd als ondermolen van een dubbele driegang tussen Oterleek en Rustenburg. Zodra de bodem van de Schermer in 1635 na een jaar malen in zicht kwam, werd de meest westelijke molen van de gang overgeplaatst naar polder E. De molen heeft dus maar enkele maanden als ondermolen dienst gedaan.
Ook de andere molens van de gang tussen Rustenburg en Oterleek werden na ongeveer een jaar overgeplaatst naar andere locaties in de Schermer. Het scheprad werd in de periode tussen 1864 en 1894 vervangen door een vijzel. Poldermolen E is in bedrijf geweest tot Pasen 1929 toen het elektrisch gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen
Sinds 2003 is de molen weer maalvaardig met een verdiepte achterwaterloop en een nieuwe langere vijzel. In 2006 werd de driehonderd meter lange voorsloot weer open gegraven zodat de molen weer op de Noordervaart kan uitmalen.

 

 

poldermolen k
Poldermolen K

Poldermolen K is één van de veertien afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden. De molen bemaalde de afdeling K van 335 ha.
Begin 1635 werd de molen, een half jaar nadat de ringdijk was gesloten, gebouwd in een ondiep deel van de Schermer. Omdat het hoogteverschil minder groot was dan bij de (latere) overige poldermolens, maalde deze molen niet op de binnenboezem uit, maar rechtstreeks in de onderkolk naar de middelmolens van de groep tussen Driehuizen en De Vuyle Graft.
Door inklinking van de bodem en biotoopproblemen werd in 1645 besloten de molen te verplaatsen. De kosten hiervoor bedroegen 1170 gulden (531 euro). Vanaf de locatie aan de Blokkerweg maalde de molen direct uit in de Blokkervaart, een onderdeel van de binnenboezem.
Van 1672 tot 1862 bemaalden vijf generaties Bloothooft de molen. Het scheprad werd in de periode tussen 1864 en 1894 vervangen door een vijzel. De molen is in bedrijf geweest tot voorjaar 1929 toen het elektrisch gemaal Juliana in gebruik werd genomen.
In 2007/2008 is de molen volledig gerestaureerd waardoor de vijzel via een overstort het water kan rondmalen.

 

 

poldermolen m
 Poldermolen M

Poldermolen M is één van de veertien afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden. De molen bemaalde de afdeling M van 300 ha.
De molen is één van vier, in het begin van 1635 gebouwde ondermolens van de groep van zeventien molens tussen Driehuizen en De Vuyle Graft. Het scheprad is tussen 1864 en 1894 vervangen door een vijzel. De molen is in bedrijf geweest tot 13 december 1926, toen het elektrisch gemaal Emma in bedrijf werd genomen.  In 1989 is de achterwaterloop verdiept en in 2003 werd een nieuwe houten vijzel geplaatst.
Hoewel de molen in 2005 volledig maalvaardig is gerestaureerd, kan hij nog niet uitmalen, omdat de vroegere voorsloot nog moet worden open gegraven. Stichting Schermer Molens streeft ernaar om ook deze voorsloot terug te winnen.

 

 

poldermolen o
Poldermolen O

Poldermolen O is één van de veertien afdelingsmolens die het polderwater in de binnenboezem maalden. De molen bemaalde de afdeling O van 355 ha.
Poldermolen O was eerder bovenmolen in de vier molens tellende gang ten westen van De Vuyle Graft bij West-Graftdijk en is in 1635 verplaatst. Het scheprad is waarschijnlijk in 1883 door een vijzel vervangen.
De molen is in bedrijf geweest tot 13 december 1926 toen het elektrisch gemaal Emma in bedrijf werd genomen. In de Tweede Wereldoorlog is de molen van 15 november 1944 tot eind mei 1945 in bedrijf gekomen, in combinatie met de molengang aan de Noordervaart bij Schermerhorn.
De molen is in 1968/69 gerestaureerd en in 1993 verdiept met een stalen tweegangige vijzel, die in 2005 weer door een nieuwe houten driegangige vijzel werd vervangen.

 

 

bovenmolen e
Bovenmolen E

Bovenmolen E behoort tot de de gang van zes molens bij Schermerhorn die pas in 1636, dus enkele jaren na het sluiten van de ringdijk, werd opgericht. Hierbij werd gebruik gemaakt van overgeplaatste molens. Voor Bovenmolen E werd een van de twee bovenmolens bij Oudorp of een van de twee bovenmolens bij Rustenburg gebruikt.
De molen werd voorzien van een vijzel in 1850, waarbij de driehoog malende schepradgang werd verbouwd tot een tweehoog malende vijzelgang. De hierbij overbodig geworden ondermolens A en B werden herbouwd te Soest en Arkel.
De molen is in bedrijf geweest tot Pasen 1929, toen het elektrisch gemaal Wilhelmina in bedrijf werd genomen.
In de Tweede Wereldoorlog is de gang, tussen 15 november 1944 en eind mei 1945, weer in bedrijf genomen in combinatie met Poldermolen O.
In 1968/69 werd de molen maalvaardig gerestaureerd, waarbij een nieuwe houten vijzel werd geplaatst. In 1993 werd een stalen tweegangige vijzel aangebracht die in 2006 weer werd vervangen door een houten driegangige vijzel.

 

 

bovenmolen g
Bovenmolen G

Bovenmolen G behoorde tot de ring van zestien molens tussen Schermerhorn en Ursem die bestond uit vijf ondermolens, vijf middelmolens en zes bovenmolens. De extra bovenmolen was nodig om bij hoge boezemstand toch voldoende capaciteit te hebben ten opzichte van de vijf middel- en vijf ondermolens. De molen werd eind 1633 of begin 1634 gebouwd op de huidige locatie en is de enige molen van de nog bestaande elf Schermermolens die nooit is verplaatst.
Het scheprad is in 1854 vervangen door een vijzel. De molen is in bedrijf geweest tot september 1928 toen de bovenkolk tussen de bovenmolens G en H werd doorsneden ten behoeve van de bouw van het elektrisch gemaal Wilhelmina.
In 1949 werd een sloopvergunning afgegeven, maar daarvan werd echter geen gebruik gemaakt. Op 23 september 1983 is de molen in brand geraakt en daarna met veel vrijwilligerswerk hersteld.
In 2004 werd de molen maalvaardig gerestaureerd en de verbinding met de ringvaart hersteld. De toevoer van water vanuit de bovenkolk is vooralsnog afgesneden waardoor uitmalen nog niet mogelijk is.

 

 

strijkmolen i
Strijkmolen I   

Strijkmolen I is één van de oorspronkelijk veertien strijkmolens die van 1627 tot 1632 werden gebouwd en tot 1941 de Raaksmaatboezem afmaalden (‘afstreken’) op de Schermerboezem. De oorspronkelijk vier strijkmolens bij Rustenburg werden in 1631 op kosten van de polder Heerhugowaard gebouwd na herhaalde wateroverlast wegens onvoldoende afwatering van de Raaksmaatboezem op de Schermerboezem.
In 1941 kreeg een gedeelte van de Raaksmaatboezem hetzelfde niveau als de Schermerboezem in het kader van het West-Fries kanalenplan. Strijkmolen H, die in het tracé van de verbrede ringvaart stond, werd toen gesloopt.
Strijkmolen I is de derde molen die op deze plaats is gebouwd. De eerste molen, die werd gebouwd in 1631, verbrandde in 1826. Achttien jaar later, in 1843, werd er een nieuwe molen in gebruik genomen die na blikseminslag in 1864 werd vervangen door de molen die er nu nog staat.
Er bestaan plannen om de oude waterstaatkundige situatie voor het zicht weer te herstellen en deze molen weer maalvaardig te maken. Dit project is momenteel in uitvoering.

 

 

strijkmolen k
Strijkmolen K   

Strijkmolen K is één van de oorspronkelijk veertien strijkmolens die van 1627 tot 1632 werden gebouwd en tot 1941 de Raaksmaatboezem afmaalden (‘afstreken’) op de Schermerboezem. De oorspronkelijk vier strijkmolens bij Rustenburg werden in 1631 op kosten van de polder Heerhugowaard gebouwd na herhaalde wateroverlast wegens onvoldoende afwatering van de Raaksmaatboezem op de Schermerboezem.
In 1941 kreeg een gedeelte van de Raaksmaatboezem hetzelfde niveau als de Schermerboezem in het kader van het West-Fries kanalenplan. Strijkmolen H, die in het tracé van de verbrede ringvaart stond, werd toen gesloopt.
De molen werd van schepradmolen tot vijzelmolen verbouwd in 1831. Er bestaan plannen om de oude waterstaatkundige situatie voor het zicht weer te herstellen en deze molen weer maalvaardig te maken. Dit project is momenteel in uitvoering. 

   

 

strijkmolen l
Strijkmolen L   

   Strijkmolen L is één van de oorspronkelijk veertien strijkmolens die van 1627 tot 1632 werden gebouwd en tot 1941 de Raaksmaatboezem afmaalden (‘afstreken’) op de Schermerboezem. De oorspronkelijk vier strijkmolens bij Rustenburg werden in 1631 op kosten van de polder Heerhugowaard gebouwd na herhaalde wateroverlast wegens onvoldoende afwatering van de Raaksmaatboezem op de Schermerboezem.
In 1941 kreeg een gedeelte van de Raaksmaatboezem hetzelfde niveau als de Schermerboezem in het kader van het West-Fries kanalenplan. Strijkmolen H, die in het tracé van de verbrede ringvaart stond, werd toen gesloopt.
De molen werd van schepradmolen tot vijzelmolen verbouwd in 1838. Er bestaan plannen om de oude waterstaatkundige situatie voor het zicht weer te herstellen en deze molen weer maalvaardig te maken. Dit project is momenteel in uitvoering.

 

 

korenmolen otter
Korenmolen Otter   

De korenmolen is de opvolger van de in 1899 afgebrande grondzeiler met twee koppels stenen. De molen is herbouwd met onderdelen van een watermolen die bewoond is geweest, hetgeen nog te zien is aan de appelbloesemverf in het interieur. Waarschijnlijk betreft het een molen die heeft gestaan in polder Geestmerambacht.
Bij de herbouw is het achtkant aangepast en smaller gemaakt. In 1963 is de molen overgedaan aan de gemeente Oterleek. De huidige gemeente Schermer droeg hem in 1974 over aan de Stichting Schermer Molens. Van 1989 tot 2005 is de molen in vol bedrijf geweest. In deze korenmolen, die in 2007 opnieuw in gebruik is genomen, malen medewerkers van de Raphaelstichting het meel onder leiding van een beroepsmolenaar. In de - in2007 nieuw gebouwde - molenschuur, worden diverse deegwaren gebakken en verkocht.

 

 

poldermolen menningweer
Poldermolen de Menningweer

(eigendom: Hhrs. Hollands Noorderkwartier)

Menningweermolen, ook wel De Koning genoemd, naar de familienaam van de vroegere molenaars. Het is een in 1888 gebouwde achtkantige binnenkruier. Het is geen Schermermolen, zoals te zien is aan de kleur;  deze molen is groen geschilderd, terwijl de Schermermolens alle geteerd zijn. Bovendien is de diameter van de wieken kleiner.

 

 

poldermolen de havik
Poldermolen de Havik

 (eigendom: particulier)
De molen ‘De Havik’ is een waarschijnlijk in 1576 gebouwde achtkantige binnenkruier.  Hij stond op de plaats van het vroegere stoomgemaal bij De Rijp (atelier Sonja Besselink).
In 1861 is de molen verplaatst naar de huidige plaats, waar vroeger het kerkje van het verdwenen dorpje Noordschermer stond.

 

 

       

Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen