logo sms

De Schermer Molens Stichting is op 1 januari 2014 ontstaan uit de Stichting Museummolen en Stichting Schermer Molens. De nieuwe stichting heeft als doel het waardevolle culturele erfgoed van de Schermer, waaronder het Schermer Molencomplex, te behouden en waar mogelijk te restaureren en de Museummolen in Schermerhorn te exploiteren.

De Stichting Museummolen werd in 1969 opgericht met het doel de middelste van de drie poldermolens bij Schermerhorn als museum te exploiteren. De afgelopen 45 jaar kwamen er meer dan anderhalf miljoen bezoekers.

Bij de start van Stichting Schermer Molens in 1964 werden door het Waterschap De Schermeer twaalf resterende watermolens aan de Stichting overgedragen. De gemeente Oterleek bracht later ook de korenmolen De Otter in. In het jaar 2000 verwierf de Stichting van de provincie Noord-Holland de drie strijkmolens bij Rustenburg.

De stichting zet zich al meer dan 50 jaar in voor de instandhouding van dit Schermer Molencomplex. De Stichting wordt daarbij gesteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van Cultuur. Die samenwerking leidde in 1990 tot een herstelplan dat beoogde het restant van het Schermer Molencomplex weer tot een functionerend bemalingssysteem te restaureren.

In 2002 stelde de provincie Noord-Holland uit Rijksgelden een bedrag van 1.588.200 euro beschikbaar voor de restauratie van de elf watermolens van het voormalige waterschap de Schermer. De Stichting VSB-fonds werd bereid gevonden om het eigen aandeel van de Stichting in de restauratiekosten tot een bedrag van 680.600 euro voor haar rekening te nemen. In het jaar 2008 werd dit grootste restauratieproject uit de geschiedenis tot een goed einde gebracht. Alle elf molens zijn weer draai- en maalvaardig.

De nieuwe Stichting streeft ernaar om het verhaal over het ontstaan van de Schermer en de rol van de molens daarbij goed over het voetlicht te brengen. Daarom zal de Stichting zich de komende jaren met name richten op het verbeteren van de exploitatie van de Museummolen in Schermerhorn. Vanuit die locatie zal de nadruk worden gelegd op voorlichting en educatie richting toerist en scholieren. Daarnaast zal de stichting zich beijveren om de vijftien molens die de Schermer rijk is op een zo goed mogelijke wijze te onderhouden.

De Schermer Molens Stichting heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit Martin Bosch (voorzitter), Bart van Groen (secretaris), Ton van Leeuwen (penningmeester) en de leden Mieneke van Gogh, Dick Jan Braaij (instandhoudingcommissie) en Piet Mul.

De Raad van Toezicht bestaat uit Aldert Pilkes (voorzitter), Kim Hollenberg, Rob Berends en Simon Ruiter.

 

Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen