Molenverhalen in de Schermer

voor thuis èn onderweg


Introductie

Molenverhalen in de Schermer omvat een serie verhalen, die betrekking heeft op de 15 molens die de Schermer rijk is. Ook zijn twee molengerelateerde monumenten opgenomen.

De verhalen zijn vanaf 4 april thuis op de computer te lezen via www.oneindignh.nl  maar kunnen ook ter plekke via QR-codes op de smartphone bekeken worden.

Aan ieder monument is tenminste één verhaal gekoppeld. Al die verhalen hebben verschillende invalshoeken en kunnen in een willekeurige volgorde gelezen worden. Om het terugvinden van de verhalen te vereenvoudigen volgt hier een overzicht:

 

De 11 watermolens van de Schermer:

Er zijn nog maar 11 molens over van de 52 molens die tussen 1634 en 1636 gebouwd werden om de Schermer droog te malen.

Lees verhalen:
1. Poldermolen D: Wind tekort door nieuwbouwwijk?;
2. Poldermolen E: Jan zonder geld;
3. Poldermolen K: Het verhaal van de familie Bloothooft;
4. Poldermolen M: De molenaarsopleiding toen en nu;
5. Poldermolen O: Een landschap vol peperbussen;
6. Ondermolen C: Wonen in een molen;
7. Ondermolen D: Wonen in een molen 1941 – 1956;
8. Bovenmolen E: Tramkaartjes bij de molen;
9. Bovenmolen G: Brand in de molen;
10. Ondermolen K: Pak een molen op en wandel;
11. Ondermolen O: Gedonder in en om de molen.

 

De 3 strijkmolens bij Rustenburg:

De drie strijkmolens bij Rustenburg werden gebouwd in 1627 en vallen sinds 2000 binnen de grenzen van de Schermer.

Verhalen:
12. Strijkmolen I: Strijkmolen I overleeft brand en sloop;
12-2. Strijkmolen H: Wie zal dat betalen?;
12-3. Strijkmolen I: Molenaars maken een vuist;

13. Strijkmolen K: Grote en kleine plagen voor de molen;
13-2. Strijkmolen K: De Dood en het meisje;

14. Strijkmolen L:  Van de wieg tot het graf in de molen;
14-2. Strijkmolen L: Veel hongerige magen en een krappe beurs.

 

De molen bij Oterleek:

De molen bij Oterleek is de enige korenmolen die de Schermer rijk is.

Verhaal: 15. Korenmolen de Otter

 

Molengerelateerde monumenten:

Het Noorderpolderhuis mag niet ontbreken, want daar vergaderde voorheen het Polderbestuur. Met de komst van gemalen wordt de periode van windbemaling in de Schermer afgesloten.

Verhalen:
16. Het Noorderpolderhuis;
17. Koninklijk tintje voor de gemalen.

Er opuit!

Het is ook mogelijk bovenstaande verhalen ter plekke te lezen. Alle genoemde monumenten zijn voorzien van een informatiebord, waarop een QR-code is aangebracht. Door deze code in te scannen met een smartphone of tablet kan per monument tenminste één verhaal opgehaald worden. Op onderstaand kaartje staan de deelnemende monumenten met een nummer aangeduid. Het nummer verwijst naar het verhaal.


Routes:

Bij de VVV’s zijn verschillende wandel- en fietsroutes verkrijgbaar, o.a. de Leeghwaterroute. Deze route is niet specifiek aan de molens gewijd, maar bevat wel een goede wegenkaart.

 

Bronvermelding:

De verhalen werden aangeleverd door de Schermer Molens Stichting, uitgezonderd dat over het gemaal ‘Wilhelmina’ dat geschreven werd door Deidre Pronk in samenwerking met Willem Messchaert. Het verhaal over de familie Bloothooft is van de hand van Gerrit Bloothooft.

De bewerking van de teksten lag in handen van Tanja Schermerhorn.

Voor de informatie werd een beroep gedaan op de literatuur waarbij met name de bijdragen van J.J. Schilstra en Han van Zwet niet onvermeld mogen blijven. Tevens werd bronnenonderzoek gedaan in het Regionaal Archief van Alkmaar.

 

 


 

 Beschrijving van de molens

beschrijving molens 2

Van Scimere naar Schermer

t schermer museum

Molenverhalen in de Schermer

verhalen